RU EE ENG SWE FI

Nõustamine

Helle Partners Oy-l on seljataga pikaajaline kogemus ja suhete võrk kliendi parimaks nõustamiseks.

Ettevõtete ostu- ja müügitehingute nõustamine

Ettevõtte ostu-müügi tingimused määravad tihti nii müüja kui ka ostja ettevõtte majandusliku lõpptulemuse. Vältimaks ebameeldivaid üllatusi on ostu-müügiprotsessi läbiviimisesse mõistlik kaasta ekspert. Meil on pikaajaline kogemus ettevõtete ostu-müügitehingute planeerimisest ja teostamisest, muuhulgas ka ettevõtete väärtuse määramine.

Due diligence

Ettevõtete ostu- ja müügitehingutega seoses tehakse tihtipeale põhjalik tehingueelne analüüs (due diligence). Tehingueelne analüüs hõlmab muuhulgas äritegevuslikke, finantsalaseid, maksualaseid ja juriidilisi küsimusi, mis tulevad selgitada enne tehingu sõlmimist. Meil on pikaajaline kogemus tehingueelse finantsanalüüsi valdkonnas.

Finantspersonali alltöövõtt

Pakume finantspersonali alltöövõtu teenust eelkõige muutuste olukorras nagu ettevõtete ostu- ja müügitehingud, laialdased finantsümberkorraldused, põlvkonna vahetus, muud omanike ümberkorraldused ja üleminek kontserni- ning IFRS aruandlusele.