RU EE ENG SWE FI

Helle Partners Oy

Yritys

Pakume oma klientidele kvaliteetseid ekspertide teenuseid.

Pakume oma klientidele kvaliteetseid auditi-, maksu- ja nõustamisteenuseis.

Helle Partners Oy pakub Soome Vabariigis vannutatud audiitorite auditi-, maksu- ja nõustamisteenuseid väikestele ja keskmise suurusega Soome ettevõtetele, ühistutele, ühingutele ja seltsidele. Lisaks pakume auditi teenuseid Venemaal tegutsevatele Soome ettevõtetele.

Teenindame oma kliente soome, rootsi, inglise, vene ja eesti keeles.

Meie kontor asub Helsingi kesklinnas aadressil Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki.


Usaldust loomas

Soome Audiitorkogu on audiitorite huvisid kaitsev ühing, mille ülesandeks on edendada ja arendada oma liikmete ametialaseid teadmisi ja oskusi. Audiitorkogu liikmena Helle Partners Oy on kohustatud järgima audiitorkogu nõudmisi ning auditi head tava. Finantsaruandlust ja auditi praktikat arendades tugevdame üheskoos soome ühiskonna konkurentsivõimet ja heaolu.