RU EE ENG SWE FI

Maksud

Helle Partners Oy, Tilintarkastus, vero- ja neuvontapalvelut Helsinki

Kohalik maksustamine, rahvusvaheline maksustamine, siduvad eelotsused ja maksuvaidlused.

Pakume üksikisikutele ja eraettevõtjatele individuaalset maksunõustamist Soome Vabariigi tingimustes.

Aitame klientidel lahendada Soomest välismaale ning välismaalt Soome kolimisega seonduvaid, enamasti väga keerulisi maksu-, ravikindlustus- ja immigratsioonilubade alaseid küsimusi. Pakume kvaliteetseid ekspertide nõustamisteenuseid seoses rahvusvaheliste, riigipiire ületavate pärimiste ja annetustega.

Pakume ka mitmekülgseid nõustamisteenuseid välismaistele ettevõtetele, mis plaanivad äritegevuse alustamis või lühiajalisi äriprojekte Soomes.

Kohalik maksustamine

Pakume üksikisikutele ja eraettevõtjatele individuaalset maksunõustamist eelkõige puhtalt Soome Vabariigi tingimustes. Meie teenused hõlmavad maksudeklaratsioonide koostamist ja maksuameti päringutele vastuste koostamist. Aitame kliente maksuameti esialgsete ja muudatusavalduste koostamisel. Meie poolt pakutavate teenuste hulka kuulub muuhulgas ka maksude planeerimine ja planeerimist toetavate dokumentide koostamine seoses ettevõtete põlvkonnavahetusega ja üksikisikute vahelise vara siirdamisega.

Aitame klientidel lahendada Soomest välismaale või välismaalt Soome kolimisega seonduvaid, enamasti väga keerulisi maksu-, ravikindlustus- ja immigratsioonilubade alaseid küsimusi. Pakume kvaliteetseid ekspertide nõustamisteenuseid seoses rahvusvaheliste, riigipiire ületavate pärimiste ja annetustega.

Rahvusvaheline maksustamine

Pakume mitmekülgseid nõustamisteenuseid välismaistele ettevõtetele, mis plaanivad äritegevuse alustamis või lühiajalisi äriprojekte Soomes. 

Meie teenuste valikusse kuulub näiteks Soome rajatava ettevõtte abistamine makskohustuste määratlemisel, maksureeglite tõlgendamisel ning maksuhalduriga suhtlemisel. Pakume teenuseid ka ettevõtete registreerimise ja aruandlusega seotud kohustuste täitmisel.

Lisaks aitame ettevõtteid välislähetuses olevate töötajate tööandjakohustuste täitmisel Soomes ja välismaal. Meie laialdased välislähetustega seotud nõustamisteenused sisaldavad muuhulgas välislähetustega seotud lepingute koostamist, töötajate maksustamise-, ravikindlustuse- ja elamislubadealast nõustamist ning ametnikele aruannete koostamist.

Siduvad eelotsused

Ettevõtte struktuuri muutmine vastavalt ettevõtte tulevikuvajadustele, ettevõtete ost-müük, põlvkonna vahetus, aktsionäride ringi laiendamine või äritegevuse finantseerimine eeldab alati muutusega seotud maksude mõju selgitamist. Kuna muutustehingute maksustamise tõlgendused maksuameti poolt võivad muutuda, pakume klientidele teenust muutusprotsessi kindlustamist maksuameti siduva eelotsusega.

Maksuvaidlused

Järjest enam on olukordi, kus ettevõtja ei jõua maksuhalduriga kokkuleppele maksukontrolli käigus tõstatatud küsimustes. Sellises olukorras on oluline kaasata vaidlusesse kogenud maksunõustaja. Halvasti koostatud maksukaebus või maksu korrigeerimise nõue ei vii soovitud lahenduseni. Meil on pikaajaline kogemus maksunõustamisest ja maksude planeerimisest nii Soome kui ka rahvusvahelistes töövõttudes.