RU EE ENG SWE FI

Verotus

Helle Partners Oy, Tilintarkastus, vero- ja neuvontapalvelut Helsinki

Kotimaan veropalvelut, kansainväliset veropalvelut, ennakkoratkaisut ja verovalitukset.

Tarjoamme yksityishenkilöille ja yritysten omistajayrittäjille yksilöllisiä veropalveluita puhtaasti kotimaisissa tilanteissa.

Avustamme asiakkaitamme myös ulkomaille tai Suomeen muuttoon liittyvien, usein hyvin vaativien verotus-, sosiaaliturva- ja maahanmuuttolupakysymysten ratkaisemisessa. Tarjoamme korkeatasoista asiantuntija-apua edelleen liittyen kansainvälisiin, valtioiden rajat ylittäviin perintöihin ja lahjoituksiin.

Tarjoamme myös monipuolisia asiantuntijapalveluitamme ulkomaisille yrityksille, jotka suunnittelevat liiketoiminnan aloittamista Suomessa tai lyhytaikaista projektitoimitusta Suomeen.

Kotimaan veropalvelumme

Tarjoamme yksityishenkilöille ja yritysten omistajayrittäjille yksilöllisiä veropalveluita ensinnäkin puhtaasti kotimaisissa tilanteissa. Palvelumme pitävät sisällään veroilmoitusten tekemisen sekä vastineiden laatimisen veroviranomaisten kyselyihin. Avustamme myös ennakkotietohakemusten laatimisessa ja verotuksen muutoksenhaussa. Palvelumme kattavat lisäksi mm. yritysten sukupolvenvaihdokseen ja yksityishenkilöiden väliseen varallisuuden siirtoon liittyvät verotehokkaat suunnitelmat sekä suunnitelmaa tukevien asiakirjojen laatimisen.

Avustamme asiakkaitamme myös ulkomaille tai Suomeen muuttoon liittyvien, usein hyvin vaativien verotus-, sosiaaliturva- ja maahanmuuttolupakysymysten ratkaisemisessa. Tarjoamme korkeatasoista asiantuntija-apua edelleen liittyen kansainvälisiin, valtioiden rajat ylittäviin perintöihin ja lahjoituksiin.

Kansainväliset veropalvelumme

Tarjoamme monipuolisia asiantuntijapalveluitamme ulkomaisille yrityksille, jotka suunnittelevat liiketoiminnan aloittamista Suomessa tai lyhytaikaista projektitoimitusta Suomeen.

Palveluvalikoimaamme sisältyy esimerkiksi Suomeen etabloituvan yrityksen avustaminen verovelvollisuuden määrittämisessä ja verosäännösten tulkinnassa sekä yhteydenpidossa veroviranomaisten kanssa, sekä rekisteröintiin ja raportointiin liittyvien velvoitteiden hoitamisessa.

Lisäksi avustamme yrityksiä näiden ulkomaankomennuksella olevien työntekijöiden työnantajavelvoitteiden hoitamisessa Suomessa ja ulkomailla. Kattavat ulkomaankomennuksia koskevat asiantuntijapalvelumme pitävät sisällään mm. ulkomaankomennuksiin liittyvien sopimusten laatimisen sekä työntekijöiden verotukseen, sosiaalivakuuttamiseen ja oleskelulupiin liittyvän neuvonnan ja viranomaisille tehtävät ilmoitukset.

Ennakkoratkaisut

Yritysrakenteen muuttaminen vastaamaan tulevia liiketoiminnan muutostarpeita, yrityskauppaa, sukupolven vaihdosta, osakaspohjan laajentamista tai liiketoiminnan rahoittamista edellyttää aina muutoksiin liittyvien veroseuraamusten selvittämistä. Yritysrakenteiden muutoksiin liittyvät tulkinnat voivat muuttua ja tavoitteiden mukaisen lopputuloksen saavuttaminen edellyttää usein verottajan tulkintojen varmistamista ennakkoratkaisulla.

Verovalitukset

Verohallinnossa tehdään päivittäin ratkaisuja, jotka eivät vastaa yrityksen käsitystä oikeasta ja kohtuullisesta verotuksesta. Tällöin on tärkeää käyttää kokenutta veroasiantuntijaa valituksen tai veronoikaisun laatimisessa. Huonosti laadittu valitus tai oikaisuvaatimus ei menesty. Meillä on pitkäaikainen kokemus veroneuvonnasta ja verosuunnittelusta niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin hankkeissa.